Stora Enso Eesti innovatsiooniseminar ja uusaastapidu jaanuar 2017